Jdi na obsah Jdi na menu
 

Klubové příspěvky

 

Členské příspěvky 2021

 

Výše členských příspěvku je stanovena rozhodnutím Výkonného výboru spolku FC OSTRAVA-JIH s platností od 1.1. 2018. Na základě doporučení ze schůze trenérů dne 11. 1. 2018 a dle Stanov FC OSTRAVA-JIH, zapsaný spolek - § IV příspěvky a poplatky, v plném znění.

Tímto rozhodnutím se ruší předchozí směrnice – příspěvky 2017/2018 ze dne 28. 11. 2018.

 

Druh členských příspěvků

·         oddílové příspěvky

slouží zejména ke krytí předpokládaných a opakujících se nákladů všech členů v dané sezóně,

·         mimořádné příspěvky

slouží zejména k vyrovnání rozpočtu spolku při vzniku neplánovaných a předem nespecifikovatelných nákladů, které se většinou týkají pouze části členů.

 

Výše členského příspěvku

Pro rok 2019 (1.8. 2019–31.12. 2019) je stanovena výše základních členských příspěvků takto:

- pro kategorie výběry až dorost 400,- Kč měsíčně (4 800,- Kč za rok), V roce 2019 provádět platbu oddílových příspěvků pro mládežnická družstva po všechny měsíce (1. 8. až 31. 12. 2019) ve výši 400; - Kč měsíčně. 

- pro věkovou kategorií muži a ostatní členové klubu 400,- Kč za dané pololetí, dvakrát ročně

Mimořádné členské příspěvky budou vybírány dle potřeby.

 

Platba členských příspěvků

Základní členský příspěvek je povinen uhradit každý člen FC OSTRAVA-Jih, z.s..

Základní členské příspěvky se hradí bezhotovostně na bankovní účet 220 133 41 53/2010 FIO banka.  VARIABILNÍM SYMBOLEM = rodným číslem bez lomítka, do poznámky je zapotřebí napsat příjmení a jméno člen a datum narození, pro případnou kontrolu a správné spárování platby.

KONSTANTNÍM SYMBOLEM  554

SPECIFICKÝM SYMBOLEM

10 – muži, ostatní členové

20 – dorost

40 – starší žáci

50 – mladší žáci

60 – starší přípravka

70 – mladší přípravka

80 – výběry

Základní členské příspěvky se hradí:

kategorie výběry až dorost do 25. dne daného měsíce

muži a ostatní členové za první pololetí do 15.3. a druhé pololetí do 15.9. daného roku

Bezpodmínečně je třeba dodržet označení specifického symbolu dle jednotlivých kategorií příspěvků. Příspěvky lze hradit i kumulovaně předem za více období, nutno však uvést v poznámce, o které období se je jedná.

VZOR:

Ve prospěch účtu: 220 133 41 53 / 2010

Částka: 400;-Kč

VS: 990514

KS:  554

SS : 50

Zpráva pro příjemce:  Novák Jan, 1. 2. 2003 (za měsíce 1,2,3)

 

Mimořádné členské příspěvky se hradí na základě písemných pokynů vydaných sekretariátem klubu.

příspěvky hradí všichni hráči a členové, kteří trénují, hrají a vyvíjejí svou činnost v FC OVAJIH.

 

V Ostravě dne 12. 1. 2018

Za výkonný výbor FC Otrava – Jih, z.s.                       Mgr. Rostislav Pytlík, předseda    

                                                                                         Josef Tomala, 1. místopředseda a ekonom

                                                                                         Miroslav Černík, tajemník a organizační pracovník